Uudised

AS Läätsa Kalatööstusele omistati ISO sertifikaat

2005. aasta septembrikuus andis Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) välja standardi ISO 22000:2005, Toiduohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded igale organisatsioonile toiduahelas (Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain). See koondab kokku rahvusvaheliselt harmoniseeritud nõuete võrgustiku toiduohutuse käsitlemisele.

Standard töötati välja ISO eestvedamisel, kaasates toiduainetööstuste eksperte, s.h spetsialiseeritud rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid, ning tehes ka tihedat koostööd Codex Alimentarius Komiteega, organisatsiooniga, mis loodi ÜRO Toidu ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) poolt.

ISO 22000 peamiseks eeliseks on HACCP juurutamise lihtsustamine üle kogu maailma. ISO 22000 on rakendatav kõikide organisatsioonide poolt toiduahelas. ISO 22000 sisaldab HACCP printsiipe ja hõlmab ka teiste toiduohutusega seonduvate võtmestandardite nõudeid. Ühtlasi on võetud arvesse ISO 9001 nõudeid. Kokkuvõttes ühendab ISO 22000 toiduohutuse, enesekontrolli ning kvaliteedijuhtimise põhimõtted.

On hea meel teatada, et AS Läätsa Kalatööstuses jälgime ja arendame toiduohutust ISO 22 000 standardi kohaselt.

25. juulil 2017. a omistati AS Läätsa Kalatööstusele ISO 22000:2005 standardile vastav toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat.

Sertifikaadi väljastas juhtimissüsteemide sertifitseerija Bureau Veritas Eesti OÜ.