Läätsa Kalatööstusele omistati ASC sertifikaat

Läätsa Kalatööstusel omistati apriilist alates ASC sertifikaat. ASC sertifikaat kutsuti ellu selleks, et toetada ning tunnustada vesiviljelusega tegelevaid vastutustundlikke mereannikasvandusi. Samuti tunnustatakse ka kalatöötlejad.
Ettevõtted, kes omavad ASC sertifikaati vastutavad loodushoiu, kalade tervise ning tööjõu heaolu eest. Seda kõike kontrollivad ASC sõltumatud audiitorid.

Aquaculture Stewardship Council on sõltumatu rahvusvaheline mittetulundusühing, mis haldab maailma juhtivat vastutustundliku vesiviljeluse sertifitseerimis- ja märgistamisprogrammi.
Lisaks liikide vastutustundlikule majandamisele tagab ASC märgis töötajate heaolu tööstusharus ning veendutakse, et ei kasutata lapstööjõudu ning töötamise tingimused oleksid inimlikud.

Esimene ASC sertifikaat anti välja aastal 2012.