AS Läätsa Kalatööstus

AS Läätsa Kalatööstus, AS Hiiu Kalur tütarettevõte, loodi 1999. aastal.

AS Hiiu Kalur ja temaga seotud ettevõtted omavad 13 traallaeva, mis püüavad Eesti vetest kodumaist kilu ning räime. Aastas püütakse ja töödeldakse ligikaudu 50 000 tonni kala, mis moodustab 10% kogu Läänemere kilu- ja räimepüügi kvoodist.

Päris esimestel tegevusaastatel tegelesime kalakonservide tootmise ja müügiga. Tänaseks on meie peamisteks tegevusaladeks vürtsikilu, kulinaariatoodete, mereandide ja külmutatud kilu ning räime müük.

 

Tehnoloogia arenedes on püügid efektiivsemad ning oleme aina rohkem vastutavad ookeani heaolu eest.

Selleks, et tagada liikide jätkusuutlikus, tuleb majandada ookeani poolt pakutavaga jätkusuutlikult, et ka järeltulevatel põlvedel oleks võimalik ookeani liigirikkusest osa saada. MSC sertifikaat omistatakse vaid loodusest püütud kalale ja mereannile. MSC sertifikaadiga kaup on jälgitav ning seda hoiustatakse ja töödeldakse eraldi tavalisest non-MSC mereannist. Kõik sertifiseeritud ettevõtted on vastutatavad jätkusuutliku püügi eest ning vastavad MSC poolt seatud püügi standarditele.

Tutvu lähemalt: https://www.msc.org/

ASC sertifikaat kutsuti ellu selleks, et toetada ning tunnustada vesiviljelusega tegelevaid vastutustundlikke mereannikasvandusi. Samuti tunnustatakse ka kalatöötlejad.

Ettevõtted, kes omavad ASC sertifikaati vastutavad loodushoiu, kalade tervise ning tööjõu heaolu eest. Seda kõike kontrollivad ASC sõltumatud audiitorid.

Aquaculture Stewardship Council on sõltumatu rahvusvaheline mittetulundusühing, mis haldab maailma juhtivat vastutustundliku vesiviljeluse sertifitseerimis- ja märgistamisprogrammi. Lisaks liikide vastutustundlikule majandamisele tagab ASC märgis töötajate heaolu tööstusharus ning veendutakse, et ei kasutata lapstööjõudu ning töötamise tingimused oleksid inimlikud.

Läätsa Kalatööstusel omistati ASC sertifikaat 2021 aasta aprillist.

Tutvu lähemalt: https://www.asc-aqua.org/

Läätsa Kalatööstus sammub rohelisema energia tarbimise suunas.

Küll väikesed, aga kindlad sammud parema tuleviku suunas. Investeerisime 2021.aasta sügisel rohelise energia tootmisesse,milleks kasutame päikesepaneele. Päikesepargi aastane toodangu maht on 0,2 GWh. Päikesepark katab ettevõtte aastasest tarbimisest viiendiku. Päikesepargi kasutamise toel väheneb meie CO2 jalajälg 272 tonni võrra aastas.